PROWADZĄCY

ANNA ZUBRZYCKI

ANNA ZUBRZYCKI

Poprowadzi warsztat wprowadzający “Bądź. Z życzliwością” oraz “Wsłuchaj się w głos swojego ciała”.

 Założycielka i dyrektorka Mindfulness Association Polska.

Praktykuje medytację buddyjską i uważność od roku 1993. Ukończyła studia magisterskie z uważności na Uniwersytecie Aberdeen w Szkocji oraz trening dla superwizorów na Uniwersytecie Bangor i w Mindfulness Association UK.

Jest certyfikowanym nauczycielem MBLC i CBLC. Prowadzi wszystkie kursy Mindfulness Association UK w Polsce, w tym również szkolenia dla przyszłych nauczycieli.

Jest aktorką, w Polsce i na świecie uczy opartego na Uważności treningu aktorskiego „Technika koordynacji” oraz technik wokalnych. W latach 1996-2014 założyła i była główną aktorką Teatru Pieśń Kozła z Wrocławia. W latach 1977-1993 była główną aktorką grupy teatralnej Gardzienice. Jest członkinią-założycielem Rokpa Polska, oddziału fundacji charytatywnej Rokpa International.

www.mindfulnessassociation.org

KRYSTYNA BOROŃ-KRUPIŃSKA

KRYSTYNA BOROŃ-KRUPIŃSKA

Poprowadzi warsztat wprowadzający “Bądź. Z życzliwością” oraz “Uważność a odzyskiwanie rodzicielskiej równowagi w obliczu rodzinnych katastrof.”

Certyfikowany nauczyciel MBLC i CBLC. Współprowadzi kursy w obrębie proponowanych ścieżek szkoleń w Mindfulness Association Polska. Superwizor Mindfulness Association Polska (certyfikacja Bangor University, UK).

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zainteresowana zagadnieniami dotyczącymi świadomości ciała, holistycznego podejścia do zdrowia, autorka publikacji i badań związanych z wpływem podejścia body-mind na stan zdrowia psychofizycznego.

Uczestniczka kursów doskonalących z zakresu pracy z ciałem i rozwoju osobistego (m.in. Technika Alexandra, Metoda Feldenkraisa, Trening autogenny Shultza, Body Mind Centering).

www.mindfulnessassociation.org

Piotr Jan Panasiuk

Piotr Jan Panasiuk

Poprowadzi warsztat “Uważność i budowanie odporności psychicznej”.

Psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia, przygotowujący się do uzyskania europejskiego certyfikatu EAGT (European Certificate of Gestalt Psychotherapy). W pracy wykorzystuje także elementy psychoterapii ACT. Pracuje pod regularną superwizją i zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Certyfikowany nauczyciel uważności MBLC (Mindfulness-Based Living Course) i współczucia CBLC (Compassion Based Living Course) i nauczyciel prowadzący w Mindfulness Association Polska. Ponad 8 lat praktyki własnej w medytacji uważności.

Wieloletni praktyk i trener Porozumienia Bez Przemocy (NVC) w trakcie certyfikacji. Współtwórca projektu Czuły Wojownik – warsztatów rozwojowych dla mężczyzn.

www.prostadroga.pl

DOROTA PIASECKA

DOROTA PIASECKA

Poprowadzi warsztat “Uważność i życzliwość, czyli w jaki sposób możesz wzmacniać serdeczną część siebie?”.

Nauczycielka uważności w nurcie MBLC (Mindfulness Based Living Course) – certyfikowana przez Mindfulness Association Polska i nauczycielka Compassion CBLC w certyfikacji. W 2020 roku dołączyła do zespołu Mindfulness Association Polska.

Dorota wyznaje zasadę, że najważniejsza jest własna praktyka uważności. Regularnie ją pogłębia przez udział w kursach i odosobnieniach mindfulness. Członkini Mindfulness Association UK.

www.uwazalnia.pl

LIWIA PAWLIK

LIWIA PAWLIK

Poprowadzi warsztat “Uważność a odzyskiwanie rodzicielskiej równowagi w obliczu rodzinnych katastrof.”

Nauczycielka uważności w podejściu MBLC (Mindfulness Based Living Course) w procesie certyfikacji. Certyfikowany coach, trenerka rozwoju osobistego.

Z uważnością związana od 2015 roku, gdy ukończyła swój pierwszy kurs mindfulness.

Dzięki praktyce, jak mówi sama o sobie,  żyje pełniej, mniej się lęka, więcej w niej spokoju.  Z dnia na dzień mocniej smakuje życie i relacje w poczuciu radości istnienia. Tej głębokiej radości, która jest w nas i może być zawsze, czasami równolegle ze smutkiem, czy bólem.

Od lat zgłębia temat relacji, komunikacji w relacjach, budowania relacji w oparciu o szacunek i zrozumienie. Siebie i innych. Zaczynała od rodzicielstwa i nadal z nim pozostaje.

Od 24 lat partnerka tego samego mężczyzny, od 16 mama Młodego. To najważniejsze dla niej relacje, które chcąc nie chcąc, stanowią dla niej jej własny “poligon doświadczalny”.

www.liwiapawlik.com

MONIKA KUŻELEWSKA-TURCZYNOWICZ

MONIKA KUŻELEWSKA-TURCZYNOWICZ

Poprowadzi warsztat “O pocieszeniu, jakie daje uważność. Wybudzanie z pandemicznego snu”.

Certyfikowany trener Mindfulness w podejściu MBLC (Mindfulness Based Living Course), obecnie w trakcie certyfikacji podejścia CBLC (Compassion Based Living Course). Szkoleniowec przyszłych nauczycieli uważności przy Mindfulness Association Polska.

Trener kursu MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) certyfikowanego przez Oxford Mindfulness Centre przy Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu w Oksfordzie, dedykowanemu zapobieganiu nawrotom depresji i stanów obniżonego nastroju. Praktykująca uważność/medytację od 10 lat.

www.mindfulness-warszawa.pl

EWA SANKO ORŁOWSKA

EWA SANKO ORŁOWSKA

Poprowadzi warsztat “Uważność w działaniu – bliżej siebie i bliżej innych”.

Nauczycielka dyplomowana programów mindfulness i compassion: kurs życia opartego na zasadach uważności (MBLC), kurs życia opartego na zasadach współczucia (CBLC), program redukcji stresu opartego na uważności (MBSR) a także brytyjskich programów Mindfulness in Schools Projeckt .b dla młodzieży oraz .b Foundations dla nauczycieli.

Uważność zaczęła praktykować jako element treningu zen, od roku 1987 praktykuje zen soto, przyjęła także święcenia mnisie uznane przez kwaterę zen Sotoshu w Japonii, młodszy nauczyciel dharma holder w linii Shunryu Suzuki.

Jest certyfikowaną trenerką Nonviolent Communication, uczy komunikacji i mediacji opartych na potrzebach

www.ewaorlowska.pl