Uważność (ang. mindfulness) to sztuka świadomego życia, poprzez systematyczną obserwację i badanie natury własnego umysłu. Medytacja uważności to podróż, która krok po kroku pokazuje nam sposób doświadczania teraźniejszości i akceptacji samego siebie – takimi, jakimi jesteśmy.

Wg Mindfulness Association uważność to „Świadomość tego co się wydarza, kiedy się wydarza, bez preferencji, bez oceniania”.

Uważność opisywana jest też jako szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę (Jon Kabat-Zinn).

W treningu mindfulness posługujemy się wypracowaną postawą oraz zestawem technik rozwijających poczucie świadomego ciała i umysłu poprzez zaakceptowanie stanu w jakim się aktualnie znajdujemy oraz przyswojenie myśli oraz uczuć takimi, jakie są – bez ich oceniania. Słowem – uczymy się żyć tu i teraz.

Tak, jak możemy ćwiczyć mięśnie ciała, tak teŻ możemy ćwiczyć swój umysł, co przyczynia się do zmian w strukturach i aktywności naszego mózgu (neuroplastyczność mózgu).

 

Co dobrego przynosi praktyka uważności?
Spada poziom lęku, niepokoju, stresu, wyczerpania i poirytowania
– Wzrasta odporność psychiczna i fizyczna
– Rozwijamy inteligencję emocjonalną
– Zmniejsza się podatność na depresję
– Usprawniają się procesy zapamiętywania i uczenia się
– Zwiększa się umiejętność koncentracji
– Zmniejszeniu ulega poziom odczuwanego bólu
– Poprawia się nastrój i jakość życia
– Zmniejsza się poziom hormonów stresu we krwi, obniża ciśnienie i zmniejsza się ryzyka rozwoju chorób układu krążenia